Obowiązki składania deklaracji

Przepisy prawne, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej wiążą także przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. ich zastosowanie rozpoczyna się na ogół wtedy, gdy dochodzi do konieczności wywozu, bądź przywozu towarów poza granice kraju, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT

deklaracje intrastat przywózW momencie powstania obowiązku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie danego kraju konieczne jest wypełnienie, a następnie przełożenie odpowiednich dokumentów do określonych urzędów. Z tego też względu warto jest przede wszystkim zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty tego rodzaju działań, które trzeba podjąć. ich niedopełnienie może skutkować sankcjami, bądź innymi konsekwencjami. Większość dokumentów, które przedsiębiorca powinien złożyć ma znaczenie w kontekście podatków, bądź zwykłej statystyki. Z tego też względu warto jest bardzo dokładnie sprawdzić, jak należy dopełnić danego rodzaju obowiązku. Przykładem może być tutaj między innymi złożenie dokumentów takich jak deklaracje intrastat przywóz. Odbywa się to na specjalnym formularzu. Jest to wymagane wtedy, gdy dokonujemy przywozu określonego towaru z obszaru wspólnoty na teren danego kraju. W ten sposób deklarujemy faktycznie ilość towaru, którą dostarczamy w danym momencie.

W związku z tym za każdym razem, gdy dokonujemy tego rodzaju transakcji mamy obowiązek zadeklarować konkretną wartość i ilość danego rodzaju towaru. Dane, które przekażemy urzędom są oczywiście w znacznym stopniu wiążące. Z tego też względu konieczne jest podanie ich z bardzo dużą precyzją. Co prawda w znacznym stopniu służą one jedynie statystykom, nie mniej jednak to na nas ciąży obowiązek podania ich w prawidłowej ilości.