Ustawienia metodą Hellingera

Psychologia to jedna z tych dziedzin nauk humanistycznych, która bez przerwy się rozwija. Każdego dnia na całym świecie prowadzone są kolejne badania, których celem jest ustalenie, w jaki sposób funkcjonuje ludzka psychika, a także jak możemy skutecznie radzić sobie z naszymi emocjami oraz jaki wpływ mają nasze emocje na funkcjonowanie człowieka. Wraz z kolejnymi badaniami wysnuwane są kolejne teorie dotyczące opisywanych zagadnień, a na nich opierają się nowe metody terapeutyczne.

Skuteczność terapii systemowej za pomocą metody Hellingera

pomocne ustawienia hellingerowskieJedną z takich metod jest terapia systemowa za pomocą ustawień Berta Hellingera. Bert Hellinger jest twórcą tej metody. Otóż stwierdził on, iż wszystkie nasze problemy wynikają z nieprawidłowych, zaburzonych, czy też całkowicie zerwanych relacji z naszymi bliskimi. Relacje z bliskimi przekładają się na postrzeganie przez nas naszych problemów, a także na emocje, jakie odczuwamy w związku z sytuacjami, jakie spotykają nas w życiu. Jeśli chodzi o samą metodę Hellingera to jest to forma terapii grupowej. Warto jest zdawać sobie sprawę z tego, że pomocne ustawienia hellingerowskie są coraz częściej wykorzystywaną formą terapii na całym świecie. Dzięki temu, że przynoszą efekty już po pierwszych zajęciach możemy mieć pewność, że wraz z upływem czasu zaczniemy odczuwać poprawę w każdej sferze naszego życia. Warto tutaj zaznaczyć, że podczas zajęć każdy uczestnik grupy bierze udział w terapii nie tylko swojej, ale również innych. Udział ten jest oczywiście aktywny. Osoba prowadząca terapię początkowo zadaje kilka pytań poddawanemu terapii, dzięki którym nakreślana jest jego sytuacja życiowa. Następnie prowadzący terapię ustawia poszczególnych członków grupy w przestrzeni w taki sposób, aby przedstawiało to relacje panujące pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Na uwagę zasługuje fakt, że prowadzący zadaje uczestnikom trafne pytania.

Dzięki którym mogą oni dzielić się swoimi odczuciami co do danej sytuacji, przemyśleniami, a także pokazują swoje emocje, często silnie wczuwając się w przydzieloną im rolę. To pozwala na stopniowe naprawianie relacji z bliskimi osobie, która poddawana jest terapii. Poprawa relacji, zgodnie ze stanem wiedzy psychologicznej, oddziałuje na nasze postrzeganie świata otaczającego nas i wpływa pozytywnie na nasze codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.