Szkolenie bhp – jak wygląda?

Łódź to miasto, w którym prężnie rozwija się przemysł, co wiąże się automatycznie z wieloma miejscami pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że w myśl Kodeksu Pracy, każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobligowany jest do wysłania ich na specjalistyczny kurs dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie do 6 miesięcy od zatrudnienia. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować m.in. nałożeniem na właściciela firmy wysokiej kary, w skrajnych zaś przypadkach może skutkować nawet zamknięciem działalności. Jak wygląda tego typu szkolenie? 

Jak wyglądają szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy? 

szkolenie bhp łódźW Łodzi istnieje wiele specjalistycznych firm, które umożliwiają odbycie wielu różnych kursów bhp. Najbardziej popularnym typem szkolenia, które znajdziemy na większości stron oferujących szkolenie bhp łódź należy podstawowy kurs BHP, który odbyć muszą nie tylko pracownicy większości firm, ale również m.in. studenci. Tego typu szkolenia wstępne trwają zazwyczaj do czterech godzin (odbywają się standardowo podczas jednego dnia) i polegają na serii wykładów, na których prowadzący zapoznaje uczestników z podstawowymi, bazowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, które należy stosować nie tylko w pracy, ale również np. na uczelni oraz w życiu prywatnym. Należy jednak zaznaczyć, że szkolenia tego typu zawsze kończą się egzaminem, którego zaliczenie umożliwia zdobycie dokumentu, który potwierdza pomyślne odbycie kursu (jest on niezbędny zarówno w pracy, jak i na uczelni). W przypadku wielu zawodów tego typu szkolenie podstawowe nie jest jednak wystarczające, dlatego też drugim typem szkoleń bhp są tzw. szkolenia okresowe, które składają się z dwóch części: instruktażu ogólnego bhp oraz instruktażu stanowiskowego bhp. W zależności od konkretnego zawodu uczestnicy muszą wówczas odbyć zarówno specjalistyczne szkolenie teoretyczne (które dotyczy już ściśle wykonywanej przez nich pracy) oraz szkolenie praktyczne, na którym uczą się wykonywać prawidłowo swoje obowiązki na docelowym stanowisku. Tego typu szkolenia również koczą się egzaminem, jednak co ciekawe w zależności od profesji musimy je również odnawiać na przestrzeni lat (np, pracownicy administracyjno-biurowi zobligowani są do odświeżania szkolenia co 6 lat). 

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle istotne. Podczas tego typu kursu zdobywamy zarówno wiedzę ogólną, która pozwala nam na bezpieczniejsze funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, ale również wiedzę specjalistyczną związaną docelowo z konkretnym zawodem. Każdy z kursów kończy się również specjalistycznym egzaminem, którego zdanie upoważnia do wydania specjalistycznego dokumentu, który potwierdza zdobyte przez nas kompetencje. Warto jednak pamiętać o tym, że niektóre zawody zobligowane są do cyklicznego odnawiania tego typu uprawnień.