Szalowanie wykopów ziemnych

Budownictwo to dziedzina wielopłaszczyznowa wymagająca sprzętu i urządzeń do bezpiecznego i wydajnego prowadzenia prac. Należy podkreślić, że jest branża o podwyższonym ryzyku występowania różnorodnych wypadków. Dlatego też dbałość o bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem. W przypadku prowadzenia robót ziemnych bardzo istotną kwestią jest zabezpieczenie czasowe wykopów.

Wydajna i bezpieczna praca w wykopach ziemnych

zabezpieczenie wykopówWykopy ziemne na budowach osiągają bardzo zróżnicowane głębokości i są wykonywane w różnych rodzajach gruntu. Bardzo często istnieje potrzeba wykonania wykopów doraźnie w nagłych sytuacjach np. podczas awarii rurociągów lub innych linii przesyłowych. W każdym z tych przypadków zabezpieczenie wykopów jest priorytetem każdego wykonawcy. Celem jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznych warunków pracy dla ludzi i urządzeń. Szalunki do wykopów eliminują obrywanie i obsuwanie się gruntu dają możliwość wykonania prac szybko i bez przerw. Gwarantuje to także osiągnięcie odpowiedniej jakości wykonania robót. Nowoczesne szalunki wykonane w technice modułowej są bardzo łatwe w montażu. Mogą być osadzone w wykopie przy użyciu koparki bez konieczności schodzenia do niego pracowników. Modułowa budowa zapewnia najlepsze dopasowanie do głębokości wykopu. Producenci wytwarzają wiele modeli używanych w pracach budowlanych i inżynieryjnych. Podstawowymi rodzajami szalunków do wykopów są modele typu box, słupowe, segmentowe oraz komorowe. Mnogość rodzajów świadczy o wysokiej specjalizacji dostosowanej do potrzeb i wymogów firm budowlanych. Wychodząc jak najbardziej naprzód oczekiwaniom przedsiębiorstw budowlanych producenci oferują możliwość wynajmu szalunków zgodnie z określonymi potrzebami i wymogami oraz zasobnością portfela. Producenci oraz firmy oferujące sprzedaż i wynajem szalunków do wykopów prowadzą działalność doradczą aby jak najlepiej dopasować rodzaj szalunku i ilość niezbędnych modułów i rozpór.

Szalunki do wykopów to element o bardzo dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa pracy i zapewnienia wymaganej ciągłości robót. W budownictwie jest to ogromnie ważne gdyż inwestycje obwarowane są terminami wykonania prac. Łatwość montażu jest bardzo przydatna podczas nagłych przypadków takich jak konieczność wykonania wykopu podczas awarii podziemnych linii przesyłowych.