Słupki drogowe są jednym z popularniejszych sposobów zabezpieczania przestrzeni miejskiej czy wyznaczania różnego rodzaju stref. Jest to także element powszechnie wykorzystywany w pomieszczeniach i obiektach przemysłowych oraz w przestrzeni miejskiej. W każdym wypadku jednak słupki są narażone na działanie niekorzystnych czynników szkodliwych, warto zatem wiedzieć w jaki sposób ich powierzchnia powinna zostać zabezpieczona i jakie rozwiązania mamy tutaj do wyboru. W tym artykule przedstawimy popularne powłoki ochronne stosowane w przypadku słupków różnego rodzaju.

Słupki z łańcuchem i drogowe – ogólna charakterystyka

słupki z łańcuchemSłupki jak sama nazwa mówi to konstrukcja bardzo prosta, służąca wyznaczaniu konkretnych stref czy też zapewnianiu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niemniej należy zaznaczyć, że rodzajów słupków jest bardzo wiele, można tu wyróżnić miedzy innymi słupki z łańcuchem, słupki drogowe, słupki parkingowe czy też słupki do magazynów (słupki odbojowe). Wraz z ich przeznaczeniem zmienia się także nieco ich konstrukcja, a przede wszystkim to z jakich materiałów zostały one wykonane i to w jaki sposób zostały one zabezpieczone. Według www.4metal.pl niemniej ich powierzchnie zwykle zabezpiecza się za pomocą takich rozwiązań jak:

  • chromowanie,
  • cynowanie,
  • malowanie proszkowe,
  • cynkowanie.

Są to powszechnie wykorzystywane powłoki ochronne, które podnoszą parametry elementów na które są nanoszone. Warto jednak wiedzieć, czym ich poszczególne rodzaje się charakteryzują i które sprawdzają się najlepiej w danych warunkach.

Malowanie proszkowe – co warto wiedzieć?

malowanie proszkoweMalowanie proszkowe jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod zabezpieczania powierzchni słupków. Metoda ta pozwala na dokładne i równomierne pokrycie malowanej powierzchni przy praktycznie zerowej utracie materiału malarskiego, co przekłada się na cenę wykonania takiej powłoki, jak i ma znaczenie ze względów ekologicznych. Do malowania proszkowego wykorzystuje się specjalne farby proszkowe, których naelektryzowane cząsteczki przywierają do malowanej powierzchni. Pokryte w ten sposób elementy nagrzewa się dzięki czemu zachodzi proces polimeryzacji, czyli stopienia się cząsteczek farby w rezultacie którego powstaje trwała powłoka. Malowanie proszkowe tworzy powłokę, która ma wysokie właściwości antykorozyjne, czyli skutecznie chroni słupki przed działaniem wody, jak i wilgoci, jest odporna na promieniowanie UV, dzięki czemu słupki nie płowieją oraz dobrze maskuje ewentualne nierówności, dzięki czemu technikę te można także wykorzystywać przy renowacji.

Cynowanie a cynkowanie – jaka różnica?

Cynowanie Wiele osób uważa, że cynowanie i cynkowanie to jedna i ta sama metoda zabezpieczania powierzchni malowanych elementów. Należy jednak zaznaczyć, że są to dwie, zupełnie odrębne powłoki ochronne. Cynkowanie jest procesem stosowanym w przypadku materiałów wykonanych ze stali, które pokrywa się cienką warstwą cynku. W ten sposób uszykuje się powłokę odporną na korozję wywołaną wodą czy wiatrem. Cynowanie to natomiast pokrywanie powierzchni elementów metalowych powłoka z cyny. Jest to zabieg dość kosztowny i tym samym stosunkowo mało popularny, przez co w przypadku słupków z łańcuchem, czy też słupków drogowych tego rodzaju powłoki ochronnej właściwie się nie stosuje.

Chromowanie – co warto wiedzieć?

 ChromowanieChromowanie obecnie jest także dość popularną metodą tworzenia powłoki ochronnej. Tego rodzaju powłoki wykonuje się w przypadku materiałów stalowych lub też tych wykonanych z tworzyw sztucznych, przy czym należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaje materiału inaczej przebiega proces wykonywania warstwy ochronnej. Niemniej w obu przypadkach na elementy nanoszone jest cienka powłoka chromowa, która ma za zadanie zwiększyć odporność na zużycie zabezpieczonych elementów. Jest to skuteczna ochrona przed korozją i płowieniem. Wpływa ona także na właściwości termiczne zabezpieczonego elementu co jednak nie ma większego znaczenia w przypadku słupków. Chromowanie wykorzystuje się jednak przede wszystkim ze względu na fakt, że tego typu powłoki mają wysokie właściwości estetyczne. W związku z czym ten rodzaj zabezpieczenia stosowany jest zwykle w przypadku słupków umieszczonych w strefach rekreacyjnych czy też przed ważnymi obiektami użytku publicznego, gdzie kwestie wizualne nie pozostają bez znaczenia.

Podsumowując

Słupki drogowe czy to z łańcuchem są powszechnie stosowane, Należy się jednak liczyć z tym, że ich funkcjonalność w dużej mierze zależy od tego w jaki sposób zostaną one zabezpieczone, dlatego warto wiedzieć, czym charakteryzują się powłoki ochronne i jakie jest ich przeznaczenie.