Istota badania EKG

Podczas badania serca można dowiedzieć się o przebytych zawałach serca oraz dowiedzieć się, jak pracuje serca pacjenta. W porę wykryte nieprawidłowości można leczyć farmakologicznie lub spowolnić ich rozwój, dlatego tak ważna jest profilaktyka badania serca i należy o niej pamiętać.

Badanie serca za pomocą aparatu EKG

uniwersalny Aparat EKGO serce należy dbać i odbywać profilaktyczne badania jego pracy. Uniwersalny aparat EKG służy do odbierania sygnałów, które dostarczają specjalne elektrody umieszczone na kończynach oraz klatce piersiowej pacjenta. Aparat wskazuje rytm pracy serca i pokazuje wszelkie odchylenia od normy i nieprawidłowości. Na wynik zapisu aparatu EKG mogą wpływać przyjmowane przez pacjenta leki, poziom potasu czy wapnia. W związku z tym o wszelkich przyjmowanych lekach należy poinformować lekarza i osobę, która będzie wykonywała badanie. Dzięki prostemu badaniu EKG można wykryć poważne schorzenia i w porę im zaradzić. Za pomocą badania EKG wykrywa się zaburzenia elektrolitowe, przebyty kiedyś zawał serca, wady serca czy skutki chorób, które wpływają na pracę serca. Osoby, które ukończyły 45 lat powinny wykonać profilaktycznie badanie EKG, ponieważ należą już do grupy ryzyka. Badanie wykonuje się również, jeśli pacjent odczuwa boleści w klatce piersiowej, kołatania serca czy doskwierają mu duszności i omdlenia. Ponadto, osoby, które wykonują zawody, które wymagają świetnej sprawności fizycznej, powinny wykonać takie badanie, aby sprawdzić czy mogą bez przeszkód wykonywać daną pracę. W przypadku, kiedy pacjent zażywa leki, które mają negatywny wpływ na układ krążenia i serce, należy skontrolować ich wpływ i wykonać badanie EKG. Dzięki aparatowi do EKG odczytuje się częstość akcji, miarowość akcji serca, zaburzenia jego rytmu, oś elektryczną oraz lokalizację źródła impulsów. Osoby, które posiadają owłosioną klatkę piersiową, powinny ją wydepilować przed badaniem, ponieważ elektrody są przymocowywane właśnie do klatki piersiowej.

Przed badaniem należy unikać wysiłku i spożywania napojów z zawartością kofeiny. Dzień przed badaniem, należy unikać spożywania wysokoprocentowego alkoholu. Po przybyciu na badanie, należy chwilę odczekać siedząc, aby organizm się uspokoił. Osoby, które posiadają rozrusznik serca, bez obaw również mogą być poddawane takiemu badaniu.