Bezpieczeństwo osób oraz ochrona zgromadzonego mienia są jednymi z najważniejszych celi, których zrealizowanie spoczywa na barkach osoby zarządzającej danym obiektem. Przepisy krajowe oraz międzynarodowe w jednoznaczny sposób określają czynności, które należy wykonać w celu spełnienia powyższych postulatów. W tym celu na obiekcie muszą zostać zainstalowane specjalne urządzenia, które w momencie powstania zagrożenia wykonają określone czynności. Urządzenia te tworzą wspólnie instalację przeciwpożarową, której zadaniem jest zaalarmowanie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia oraz ograniczenie jego skutków.

Audytor ma za zadanie ocenić stan zainstalowanych urządzeń

audyt instalacji przeciwpożarowejW skład instalacji przeciwpożarowych wchodzą takie urządzenia jak: czujki, centrala, urządzenia gaśnicze, kurtyny pożarowe, klapy dymne czy sygnalizatory. Jak widać instalacja przeciwpożarowa składa się z wielu urządzeń, których działanie wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. Właśnie dlatego tak ważne jest utrzymanie tych urządzeń w stanie pełnej sprawności funkcjonalnej. Każda instalacja musi być sprawdzana zgodnie z przyjętym harmonogramem. W tym celu przeprowadzany jest audyt instalacji przeciwpożarowej, który ma na celu sprawdzenie funkcjonowania urządzeń zainstalowanych w obiekcie. Podczas audytu przeprowadzany jest próbny alarm, który ma na celu wywołanie alarmu a w konsekwencji sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych elementów systemu oraz całej instalacji. Jest to niezbędny zabieg, który w sposób praktyczny pozwala ocenić możliwości systemu zainstalowanego w obiekcie. W ten sposób istnieje szansa wychwycenia wszelkich nieprawidłowości w odpowiednim momencie. Zakwestionowane urządzenia muszą być w natychmiastowy sposób przekazane do naprawy lub na ich miejsce zainstalowane nowe. W wyniku przeprowadzenia audytu instalacji przeciwpożarowej sporządzane jest sprawozdanie, które jest podstawą dalszego użytkowania instalacji.

W przypadku wystąpienia usterek zagrażających bezpieczeństwu ludzi przebywających na terenie obiektu może dojść nawet do zamknięcia budynku. Po usunięciu stwierdzonych niezgodności właściciel czy zarządca przeprowadza ponowny audyt. Dopiero w przypadku pozytywnej oceny można ponownie korzystać z budynku. Jak nietrudno się domyśleć zamknięcie budynku w wyniku stwierdzenia niezgodności przez audytora wiąże się ze sporymi stratami finansowymi. Właśnie dlatego zarządcy przed terminem audytu zewnętrznego wykonują często audyt wewnętrzny, który ma na celu wykrycie ewentualnych nieścisłości. Dzięki takiemu podejściu zarządca ma czas na usunięcie ewentualnych usterek.