Drony do zadań zawodowych

Bezzałogowe pojazdy latające są często wykorzystywane do mapowania terenu z powietrza, oraz do wykonywania zdjęć terenów przeznaczonych pod zagospodarowanie. Na placach budowy, natomiast, maszyny te służą do wykonywania inspekcji wysokościowych i kontroli stanu technicznego, zwłaszcza w miejscach normalnie niedostępnych.

Drony do zadań specjalistycznych

specjalistyczny dronWiększość maszyn wykorzystywanych do celów zawodowych należy do klasy obserwacyjnej, przede wszystkim wyposażanej w najlepsze urządzenia optyczne w celu zapewnienia operatorowi jak najlepszej widoczności. Nowoczesny, specjalistyczny dron obserwacyjny jest również o wiele łatwiejszy do sterowania niż dowolna maszyna wyczynowa. Nie rozwija bowiem tak wysokich prędkości, oraz nie reaguje tak dynamicznie na komendy sterowania. Dzięki wolniejszej reakcji maszyny, możliwe jest znacznie dokładniejsze analizowanie widoku z kamery, lub wykonywanie precyzyjnych, dokładnych zdjęć, które byłyby bardzo trudne do wykonania za pomocą drona wyczynowego lub rekreacyjnego. Z racji przeznaczenia, maszyny które używane są w miejscach pracy wykazują się bardzo zauważalną stabilnością lotu, niejednokrotnie wspomaganą układem żyroskopowym i systemem samopoziomującym, niespotykanym w innych modelach dronów. Operatorzy profesjonalni preferują drony obserwacyjne również ze względu na możliwość zdalnego programowania trasy lotu, lub nawet całego ciągu pracy.

Dron może być bowiem zaprogramowany tak, by samoczynnie wykonać serię zdjęć wybranego miejsca, lub też dokonać powolnego przelotu nad wskazanym terenem z nagraniem materiału z lotu. Wiele dronów nie wymaga przy tym żadnego nadzoru, wykonując wszystkie zadania całkowicie autonomicznie. Operator może w dowolnym momencie przełączyć sterowanie na tryb ręczny.